Nørresø Kollegiet er bygget i 1989 efter tegninger af arkitekt C.F. Møller og Ingolf Jacobsen. Med spændende og anderledes arkitektur er der fra alle værelser udsigt over Nørresø. Kollegiet blev stiftet ud fra et ønske om at medvirke til at bevare det hidtil tætte samarbejde mellem Statens Husdyrbrugsforskning, statens Planteavlsforskning og Den Kgl. Veterinær- og landbohøjskole. Landbrugsrådet besluttede ved på et møde den 1. maj 1986, som led i markeringen af 200-året for stavnsbåndets ophævelse, at opfører et kollegium i tilknytning til Forsøgsanlæg, Foulum.

 
   
 

Nørresø Kollegiet - Asmildklostervej 13 - 8800 Viborg - 86 67 18 11 - nkv@mail.tele.dk